Biuro Rachunkowe "PREMIUM"

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Telefon

692 840 610

1. Usługi w zakresie Księgowości – prowadzenie:

 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Ksiąg handlowych (rachunkowych)
 • Ryczałtu ewidencjonowanego
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • wraz z ewidencjami dodatkowymi m.in. ewidencją środków trwałych, ewidencją wyposażenia.

2. Usługi finansowe, ubezpieczeniowe

W związku ze współpracą z multiagencjami ubezpieczeniowo-finansowymi biuro służy pomocą w doborze najkorzystniejszej oferty z zakresu ubezpieczeń (prywatnych i firmowych) oraz finansowania działalności (kredyty, leasingi).

3. Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi, rodzicielskimi i innymi
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
 • sporządzanie  informacji rocznej z tytułu zapłaconych zaliczek za pracowników (PIT – 4R)
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( np. PIT – 11 )
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT – 40)

4. Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej.

5. Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych przedsiębiorców.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.